Marka

MARKA NEDİR?

 Markaların Korunması Hakkındaki 556 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’de yer alan tanımıyla Marka, bir teşebbüsün mal veya hizmetlerini bir başka teşebbüsün mal veya hizmetlerinden ayırt etmeyi sağlaması koşuluyla, kişi adları dahil, özellikle sözcükler, şekiller, harfler, sayılar, malların biçimi ve ambalajlarının gibi çizimle görüntülenebilen veya benzer biçimde ifade edilebilen, baskı yoluyla yayınlanabilen ve çoğaltılabilen her türlü işaretlerdir.

 

Eu-Pa, Marka ile İlgili Aşağıdaki Hizmetleri Verir:

 

Yurt İçinde ve Yurt Dışında Marka müracaat ve tescil işlemleri

Marka yenileme işlemleri

Marka Tescili Sonrası işlemler; Marka devir, adres değişikliği, ticaret unvanı değişikliği ve lisans işlemleri

Marka araştırması işlemleri

Marka koruma işlemleri

Hukuk danışmanlığı