Fikri Mülkiyet Hakları

FİKİR VE SANAT ESERLERİ NELERDİR?

İlim ve edebiyat eserleri,

Herhangi bir şekilde dil ve yazı ile ifade olunan eserler, her biçim altında ifade edilen bilgisayar programları ve bir sonraki aşamada program sonucu doğurması koşuluyla bunların hazırlık tasarımları;

Her nevi rakıslar, yazılı koreografi eserleri, pandomimalar ve buna benzer sözsüz sahne eserleri;

Bedii vasfı bulunmayan her nevi teknik ve ilmi mahiyette fotoğraf eserleriyle, her nevi haritalar, planlar, projeler, krokiler, resimler, coğrafya ve topoğrafyaya ait maket ve benzerleri, her çeşit mimarlık ve şehircilik tasarım ve projeleri, mimari maketler, endüstri, çevre ve sahne tasarım ve projeleri fikri mülkiyet konusudur. (Arayüzüne temel oluşturan düşünce ve ilkeleri de içine almak üzere, bir bilgisayar programının herhangi bir ögesine temel oluşturan düşünce ve ilkeler eser sayılmazlar.)

Musiki eserleri,

Her nevi sözlü ve sözsüz besteler fikri mülkiyetin konusudur.

Güzel sanat eserleri

Estetik değere sahip olan;

– Yağlı ve suluboya tablolar; her türlü resimler, desenler, pasteller, gravürler, güzel yazılar ve tezhipler, kazıma, oyma, kakma veya benzeri usullerle maden, taş, ağaç veya diğer maddelerle çizilen veya tespit edilen eserler, kaligrafi, serigrafi,

– Heykeller, kabartmalar ve oymalar,

– Mimarlık eserleri,

– El işleri ve küçük sanat eserleri, minyatürler ve süsleme sanatı ürünleri ile tekstil, moda tasarımları,

– Fotoğrafik eserler ve slaytlar,

– Grafik eserler,

– Karikatür eserleri ve

– Her türlü tiplemeler fikri mülkiyet korumasi kapsamındadır.,

Sinema eserleri

Sinema filmleri;

Öğretici ve teknik mahiyette olan veya günlük olayları tesbit eden filmler;

Her nevi ilmi, teknik veya bedii mahiyette projeksiyon diyapozitifleri ve işlenmeler fikri mülkiyetin koruması altındadır.

Eu-Pa Patent, Fikir ve Sanat eserlerinin korunması için gerekli konularda danışmanlık hizmetleri vermektedir.