Faydalı Model

Faydalı Model Nedir?

 

Üretim yöntemleri ve kimyasal buluşlar dışındaki buluşların daha hızlı ve daha düşük maliyetle korunmasını sağlayan sistemdir. Günümüzde özellikle küçük ve orta ölçekli işletmelerin gerçekleştirdiği yeniliklerin rakiplerce aynısının kolayca taklit edilmesi tehlikesi mevcuttur. Bu buluşları faydalı model belgesi vererek korumak, onların ekonomik varlıklarının idamesine hizmet edeceğinden, faydalı model koruması, tecavüz fiillerine karşı, patent korunmasına oranla daha çabuk ve seri bir işlev görecek şekilde düzenlenmiştir

Patent ve Faydalı Model Arasındaki Farklar

  Faydalı Modelde, tekniğin bilinen durumunun aşılması kriteri aranmaz.

  Patentler 7 ya da 20 yıllık, Faydalı Modeller ise 10 yıllık koruma süresine sahiptirler.

  Faydalı Modelde araştırma ve inceleme işlemlerinin olmaması nedeniyle patentlere oranla hem zaman hem de masraf açısından daha elverişlidir.

 

Eu-Pa, Patent ve Faydalı Model ile İlgili Aşağıdaki Hizmetleri Verir:

 

Yurt İçinde ve Yurt Dışında Patent müracaat ve tescil işlemleri

Patent Yıllık Ücret işlemleri

Tescil Sonrası işlemler; devir, adres değişikliği, ticaret unvanı değişikliği ve lisans işlemleri

Patent araştırması işlemleri

Patent koruma işlemleri

Hukuk danışmanlığı