Endüstriyel Tasarım

ENDÜSTRİYEL TASARIM NEDİR?

 

Ürünlerin dış görünümlerinin koruma altına alınmasını kapsayan Endüstriyel Tasarım; ürüne gözle seçilebilen estetik bir özellik kazandıran, biçim, model, desen veya bunların kombinasyonu olarak adlandırılabilir. Grafik semboller ve tipografik karakterleri de kapsamak üzere, bir ürünün tümü veya bir parçası üzerindeki süslemenin, çizgi, biçim, şekil, renk, doku, ses, malzeme veya esneklik gibi insan duyuları ile algılanan çeşitli unsur veya özelliklerinin oluşturduğu bütünü ifade eder.

 

Alınan Tasarım Tescil Belgelerinin, Başvuru sahibine tam olarak hak sağlayabilmesinin iki temel şartı vardır. Birincisi; tasarımların dizaynının kendisine ait olması, ikincisi de tasarımların piyasaya çıkış tarihlerinin 1 yılı geçmemiş olmasıdır.

 

Eu-Pa, Endüstriyel Tasarım ile İlgili Aşağıdaki Hizmetleri Verir:

 

Endüstriyel Tasarım müracaat ve tescil işlemleri

Yenileme işlemleri

Tescil Sonrası işlemler; Tasarım devir, adres değişikliği, ticaret unvanı değişikliği ve lisans işlemleri

Endüstriyel Tasarım araştırması işlemleri

Endüstriyel Tasarım koruma işlemleri

Hukuk danışmanlığı