Coğrafi İşaret

COĞRAFİ İŞARET NEDİR?

 

Coğrafı işaret, belirgin bir niteliği, ünü veya diğer özellikleri itibariyle kökenin bulunduğu bir yöre, alan, bölge veya ülke ile özdeşleşmiş bir ürünü gösteren işaretlerdir. Coğrafi İşaretler Menşe ve Mahreç işaretleri olarak iki grupta anılırlar. Menşe adı ile Mahreç işareti arasındaki farkı şu şekilde özetlemek mümkündür. Menşe adını taşıyan ürünler ait oldukları coğrafi bölgenin dışında üretilemezler Mahreç İşaretini taşıyan ürünler ait oldukları bölgenin dışında üretilebilirler.